• Home
  • Говори НОИ! Нова промяна с пенсиите

Говори НОИ! Нова промяна с пенсиите

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Facebook


Националният осигурителен институт публикува пълна информация за гражданите за промените в пенсиите и осигуровките за тази година.

На 4 март т.г. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. беше обнародван в Държавен вестник.

Със закона се осигуряват необходимите средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 6,1%.

Политики по разходите за пенсии

▪ Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване:

▪ 1 януари – 30 юни – 370,00 лв.
▪ 1 юли – 31 декември – 392,57 лв.

▪ Социална пенсия за старост:
▪ 1 януари – 30 юни – 170,00 лв.
▪ 1 юли – 31 декември – 180,37 лв.

▪ Максимален размер на пенсиите – 1500 лв.

Политики по разходите за пенсии

▪ Считано от 1 април 2022 г., размерът на социалната пенсия за
инвалидност се определя, както следва:

▪ За лица със 100% трайно намалена работоспособност/ вид и степен на
увреждане и определена чужда помощ – 160% от социалната пенсия за
старост (135% до 1 април)

▪ За лица с над 90 до 100% трайно намалена работоспособност/ вид и
степен на увреждане и без определена чужда помощ – 140% от
социалната пенсия за старост (135% до 1 април)

За лица с между 71 и 90 % трайно намалена работоспособност/ вид и
степен на увреждане и без определена чужда помощ – 130% от
социалната пенсия за старост (125% до 1 април)

 

НОИ

НОИ

 

В него е отразено още увеличението от 1 април т.г. на минималния и максималния дневни размери на паричното обезщетение за безработица съответно от 12 лв. на 18 лв. и от 74,29 лв. на 85,71 лв., както и промяната в месечния размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 650 лв. на 710 лв. Общо 300 млн. лв. са осигурени за продължаване на мярката „60 на 40“ до средата на годината.

Подробна информация за допусканията и параметрите на бюджета за 2022 г. на фондовете, администрирани от Националния осигурителен институт (НОИ), вече е публикувана в рубрика „За клиента“/“Полезна информация“ на интернет страницата на институцията. В документа „Бюджет за граждани“ са представени по достъпен начин допусканията в бюджета на ДОО за годината и са посочени основните пера в приходите и разходите по фондове.

Facebook

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment