• Home
  • Добра вест за 715 000 българи от 1 октомври

Добра вест за 715 000 българи от 1 октомври

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Facebook

От 1 октомври всички пенсии ще се преизчислят, а това ще доведе до увеличение за над 715 хил. души. Новото правило бе записано в Закона за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. То ще доведе до увеличаване на размерите предимно на пенсиите, отпуснати по-назад във времето.

От същата дата пък таванът на пенсиите ще се вдигне от 2000 на 3400 лв. Така само 1000 души ще останат ограничени от него. Средната пенсия ще достигне 722 лв. и ще нарасне с близо 19% спрямо юни.

През октомври 304 000 пенсионери ще получават пенсии под или до официалната линия на бедност – 413 лв. Това са пенсионери с минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж, пенсионери с пенсии за инвалидност поради общо заболяване в минимален размер, пенсионери с пенсия, несвързана с трудова дейност, както и пенсионери с пенсия от европейски регламенти и международни договори.

806 000 пък ще бъдат пенсионерите с минимални пенсии през октомври. Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще се извърши на две стъпки.

Първо се определя условен базисен размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант. Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г.

Този условен размер на пенсията се определя, като: средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с индивидуалния коефициент, с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера и със съответната тежест на осигурителния стаж – към годината на отпускане.

Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ. Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лв., който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г., като с него се образува условният, базисен размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването с последните им актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г.

Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж – с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията – колкото е била тежестта на стажа при отпускането ѝ, такъв процент се използва и при преизчисляването от 1 октомври.

Facebook

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment