• Home
  • За социалните, наследствените, инвалидните и други пенсии

За социалните, наследствените, инвалидните и други пенсии

СПОДЕЛИ

[ad_1]

СПОДЕЛИ

Националният осигурителен институт (НОИ) обясни как ще става преизчислението на пенсиите от 1 октомври. От НОИ заявяват категорично, че сочените в редица публикации напоследък десетки и стотици проценти на нарастване на пенсиите от 1 октомври т.г. в сравнение със септемврийските пенсии не отговарят на истината.

Увеличението на пенсиите от 194,3% за пенсиите, отпуснати преди 2008 г. до 9,3% за тези, отпуснати през 2021 г., се отнасят към базов и условен размер, ползван единствено за целите на преизчисляването като междинна стъпка в изчисленията – именно той ще нарасне в посочените рамки, уточняват експертите на НОИ.

Такова уточнение липсва в публикациите, поради което от тях погрешно се разбира, че лицата ще получат въпросните проценти на нарастване върху размера на септемврийската си пенсия, което не е вярно, създава нереално високи очаквания и съответно ще доведе до разочарование след 1 октомври 2022 г., дължащо се на подвеждащата медийна информация. Ето защо за пореден път НОИ предлага детайлно разяснение.

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще се извърши на две стъпки.

1. На първо място се определя въпросният условен базисен  размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант.

Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. . Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г. , като с него се образува условният, базисен междинен размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Този условен размер на пенсията се определя, като: 1) средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с 2) индивидуалния коефициент, с 3) броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, и с 4) съответната тежест на осигурителния стаж – към годината на отпускане. По-конкретно:

1) Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ

2) и 3) Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването с последните им, актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г.

4) Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж – с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията. До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

2. Така полученият междинен размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от двата:

процента на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или
процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Следователно, изчислява се стартов, условен междинен размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният – за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен междинен? размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., вкл.

Накрая, след прилагането на този механизъм, който може да бъде определен като модифицирано швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите, се получава размерът на пенсията от 01.10.2022 г.

Този размер задължително се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Този механизъм за преизчисляване по модифицираното швейцарско правило ще даде по-висок ръст за пенсиите от досега прилаганата схема за осъвременяване, но в сравнение с размера на пенсиите от септември 2022 г., преди това увеличени и от 1 юли 2022 г., новият размер, определен към 1 октомври 2022 г. няма да е с драстично увеличение от порядъка на десетки или стотици проценти.

Служебното правителство предлага от новата година минималната заплата да се качи на770 лева.

Това съобщи служебният вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров.

Правителството смята да предложи и свой вариант за механизъм за автоматично определяне на минималната заплата, според който тя ще е равна на 50% от средната работна заплата за предходната година. Именно по тази формула тя ще излезе около 770 лв., сочат сметките на социалното министерство.

Лазаров обясни, че е водена дискусия за промяна на размера на минималната работна заплата. „По отношение на принципите, на това на какво трябва да отговаря минималната работна заплата, ние сме водили дискусия. Тя е свързана с директива за адекватни работни заплати. Тази директива не е приета, но ние стартирахме дискусия доста по-рано“, каза той.

„Независимо от всичко ние ще продължим дискусията с нашите социални партньори, ще предложим минималната работна заплата да бъде 50/100 от средната работна заплата спрямо миналата година. Това е в рамките на 770 лева“, каза той, цитиран от blagoevgrad24.bg.

Лазаров обясни, че това е базов вариант на обсъждане на този етап, но за да стане факт, първо трябва да се обсъди със социалните партньори, а след това да залегне в Бюджет 2023.

Най-богати в София и Бургас, най-бедни в Кърджали и Разград

След увеличението през юли столицата продължава да е с най-богатите пенсионери, защото средната пенсия в София е 795,36 лв. Бургас се нарежда на второ място с 730,91 лв. Веднага след това е Перник със 720,04 лв., следван от Варна със 701,15 лв. В дъното на класацията е Кърджали с 551,07 лв., следван от Разград и Силистра с малко над 570 лв.

През миналата година най-висока отново бе средната пенсия в столицата – 660,43 лв. Бургас със 606,6 лв. също не изглеждаше зле в класацията, както и Перник с 598,73 лв. Следва Варна с 580,64 лв., Стара Загора 580,41, а най-ниска бе средната пенсия в Кърджали 457,24, Разград – 462,54 лв., и в Силистра с 469,08 лв.

НОИ праща най-много пари на нашенци в Испания

В Испания са най-много пенсионерите, които получават българска пенсия в чужбина. Там те са 910, следвани от Гърция с 468 изплащани пенсии и Австрия с 441.

Към Великобритания пътуват скромните 81 български пенсии, а в Канада са 61.

Дори в Исландия един българин си получава пенсията. Най-много нашенци пенсионери живеят в Германия, следвани от Полша, където са 3280 души.

Добри новини за пенсионерите от бившия социален министър Христина Христова. Тя обясни, че в актуализацията на бюджета са заложени средства за преизчисляването на пенсиите от 1 октомври. Според нея преизчисляването на пенсиите ще се осъществи по 3 стъпки. Христова посочи, че увеличение на пенсии от преизчисляването ще има за 717 хиляди души.

„Пенсионно-осигурителната материя е сложно нещо. Тя трудно може да се обясни елементарно и просто за неспециалисти. Трябва да се внимава много какво се казва. Оказва се, че недостатъчно добросъвестно се води този диалог с хората в пенсионна възраст“, коментира Христова в „Денят ON AIR“.

„Първоначалната идея е да се смекчи тази голяма разлика при еднакви осигурителни условия, заплата и осигуровки, защото хората са се пенсионирали в различни периоди. Тези преизчисления ще бъдат в полза на по-старите пенсии, защото при по-новите пенсии е ясно, че са близки до новия среден осигурителен доход и няма да имат такова съществено увеличаване. Общо средното увеличение се очаква да бъде около 17%„, каза Христова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ не са в добра координация двете системи – социално-осигурителната и социалното подпомагане. Тя добави, че трябва, когато пенсията на даден човек е под линията на бедност, да му се даде допълнителна помощ.

Бившият социален министър изтъкна, че трябва да се актуализира дефиницията за енергийно бедни хора. Христова обърна внимание, че според прогнозата на БНБ ще бъдат увеличени цените на всички енергоносители, така че ни очаква проблемна зима.

СПОДЕЛИ[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment