• Home
  • Кой ще се радва на по-висока пенсия? 10 важни подробности

Кой ще се радва на по-висока пенсия? 10 важни подробности

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Facebook

Кой ще се радва на по-висока пенсия? 10 важни подробности

* Преизчислението не засяга парите, получавани от частните фондове

* По-новите няма да имат увеличение или то ще бъде символично

Кои пенсионери ще зарадва планираното увеличение на пенсиите от 1 октомври? НОИ качи методиката за преизчисление на сайта си.

Разпорежданията за преизчислените пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври. За да види човек колко ще получава, трябва да разполага с персонален идентификационен код.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври, а преводите на сумите по сметките на онези, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.Ето какво трябва да знаят възрастните хора, за да не се надяват напразно:

1. Ще бъдат преизчислени само пенсиите, свързани с трудова дейност. Има много пенсии, които не са обвързани с трудовия принос на човека и те няма да бъдат актуализирани.

2. Освен пенсиите, свързани с трудова дейност, на преизчисление подлежат пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсииза инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука ипрофесионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, акоразмерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии.

3. Промяната не се отнася за най-новите пенсии, тя ще засегне тези, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г.включително.

4. Няма да се преизчисляват и пенсиите, които не са свързани с трудова дейност (социалниза старост, социални за инвалидност, персонални пенсии и др.).

5. За всяка година след отпускането на пенсията размерът й ще се осъвремени с процент, равен на ръста на средния осигурителен доход за страната или инфлацията за предходната година в зависимост от това кой показател е нараснал повече. Предвидено е, че когато преизчислената пенсия и размерът й към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсионерите ще получат по-високата и благоприятна за тях сума.

6. За старите пенсии, отпуснати до 31 декември 2007 г., няма да се прилага горната схема. За тях ще се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарнагодина след 2007 г.

7. Определянето на базовия размер на пенсията, необходим за целите на преизчисляването, се извършва въз основа на:* Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. Запенсиите, отпуснати до 31.12.2007 г., се взема предвид средномесечниятосигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.;

* Индивидуалния коефициент на пенсионера към 30 септември 2022 г.;

* Продължителността на осигурителния стаж, зачетен към 30 септември 2022 г., умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.Последното означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж исъответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

8. За всяка година осигурителен стаж, положен след 31.12.2006 г. от лица, които са придобили право на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но сапродължили да работят и след това без да им е отпусната пенсия, а след 01.01.2018 г. – без да им е отпусната лична пенсия (така нареченото „отложено пенсиониране“), също се прилага процент, какъвто е участвал във формулата за изчисляване на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

9. Основната цел на преизчисляването на трудовите пенсии е да се компенсира изоставането на най-отдавна отпуснатите. Въпреки че ще бъдат преизчислени всички трудови пенсии, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително, не всички пенсионери ще получат реално увеличение на получавания от тях пенсионен доход. Очаква се малко над 700 000 пенсионери (или около едно трета от общия им брой) да получат по-високи пенсии от 1 октомври 2022 г. На преизчисляване подлежи действителният размер на пенсията, което означава, че когато той е под минималния размер, дори и след преизчисляването и увеличението му, може да не надхвърли гарантирания от държавата минимум. Към месец септември 2022 г. минималните пенсии за трудова дейност са 44,8% от общия брой на трудовите и 43,4% от всички пенсии. След преизчисляването средната пенсия ще доближи 725 лв. и ще нарасне с малко повече от 8,5 на сто спрямо септември 2022 г., уточняват от НОИ.

10. Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври няма да се отрази върху отпусканите по втория стълб на пенсионното осигуряване – осигуряването в частни пенсионни фондове, каза пред БТА Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“

.“Идеята първоначално е добра – да преодолеем това, което стана през годините. Поради бързото нарастване на заплатите се стигна до ситуация, в която разликата между стари и нови пенсии е стотици левове за една и съща работа“, коментира бившият социален министър Иван Нейков пред БНР. „Решението за пенсиите от 1 октомври внася справедливост, но ще има и разочарование, защото хората са останали с впечатление, че всеки пенсионер ще види нов размер на своята пенсия, което не е така“, посочи Нейков. Все пак той уточни, че е по-добре едно неидеално решение, отколкото да няма никакво решение и социалната ножица да продължи да се отваря.„Хората трябва да знаят, че самото актуализиране на пенсиите ще бъде направено служебно. Всеки един трябва да е спокоен, че ще бъде направена корекция, но дали ще получи увеличение, е друг въпрос“, подчерта Нейков.

Друг бивш социален министър – Христина Христова, също коментира, че след преизчислението на пенсиите от 1 октомври ще бъдат повишени реално само старите пенсии. „Ощетени пенсионери няма да има, но може би ще има разочаровани, защото само 36% от хората с пенсии ще получат увеличение“, посочи тя.Христова уточни, че ще се преизчисляват всички пенсии, но тези, които са по-новите и са сметнати първоначално на по-високи средни доходи, няма да имат увеличение или ако имат, ще бъде символично.Христова също оцени идеята като положителна, но отбеляза, че методиката се отличава от основния осигурителен принцип – пенсиите да бъдат в съответствие с осигурителния принос. Според нея инфлацията вече е изяла актуализирането на пенсиите.

Копирано от standartnews.com

Facebook

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment