• Home
  • НОИ с много важни цифри за пенсиите

НОИ с много важни цифри за пенсиите

СПОДЕЛИ

[ad_1]

СПОДЕЛИ

НОИ с много важни цифри за пенсиите

  • Таванът става 3400 лв.
  • Преизчисляват пенсии на всички от 1 октомври, но не всички ще получат по-високи суми
  • 806 хил. ще останат на минимални пенсии, като 304 хил. ще взимат под линията на бедност 
  • Средната ще стигне 722 лв.

От 1 октомври всички пенсии ще се преизчислят, а това ще доведе до увеличение за над 715 хил. души. Новото правило бе записано в закона за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. То ще доведе до увеличаване на размерите предимно на пенсиите, отпуснати по-назад във времето.

От същата дата пък таванът на пенсиите ще се вдигне от 2000 на 3400 лв. Така само 1000 души ще останат ограничени от него.

Средната пенсия ще достигне 722 лв. и ще нарасне с близо 19% спрямо юни.

През октомври 304 000 пенсионери ще получават  пенсии под или до официалната линия на бедност – 413 лв. Това са пенсионери с минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж, пенсионери с пенсии за инвалидност поради общо заболяване в минимален размер, пенсионери с пенсия, несвързана с трудова дейност, както и пенсионери с пенсия от европейски регламенти и международни договори.

806 000 пък ще бъдат пенсионерите с минимални пенсии през октомври.

Как ще се преизчислят пенсиите от 1 октомври

То ще се извърши на две стъпки.

Първо се определя условен базисен размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант.

Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г.

Този условен размер на пенсията се определя, като: средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с индивидуалния коефициент, с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, и със съответната тежест на осигурителния стаж – към годината на отпускане.

Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ. Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г. , като с него се образува условният, базисен размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването с последните им, актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г.

Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж – с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията – колкото е била тежестта на стажа при отпускането ѝ, такъв процент се използва и при преизчисляването от 1 октомври.

До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1.От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

Така полученият стартов размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от следните два:

– процента на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или

– процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Следователно, изчислява се стартов размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният – за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., включително.

Накрая, след прилагането на този механизъм, който може да бъде определен като модифицирано швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите, се получава размерът на пенсията от 01.10.2022 г.

Този размер задължително се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Примери:

За пенсия, отпусната на 01.03.2005 г., се определя стартов размер със средномесечен осигурителен доход за страната 398,17 лв. (за 2007 г.), с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и за продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1, приложим към 2008 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2009 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2008 до 2021 г.

За пенсия, отпусната на 01.03.2011 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1,1, приложим към 01.03.2011 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2012 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2011 до 2021 г.

За пенсия, отпусната на 01.03.2019 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1,169, приложим към 01.03.2019 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2020 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2019 до 2021 г.

СПОДЕЛИ[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment