• Home
  • Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Facebook

Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

Покачването на лихвите по депозитите стигна 2 процента, сочат данните на „Моите пари“. Покачването на лихвите по депозити е добра новина за тези, които предпочитат тези продукти за своите спестявания. В края на май обемът на откритите депозити в лева достига 107.3 млн. лв, а тези в евро 73,2 млн. лв.

Лихвите по влогове през последните години белязаха спад и за първи път станахме свидетели на отрицателни такива, но сме на прага на нов цикъл на покачването им. Нивата на лихвите по депозити най-общо може да се каже, че са в право-пропорционална зависимост спрямо нуждата на банката от привличане на нов паричен ресурс.

Лихвите по депозити също така могат да бъдат най-разнообразни по размер и начин на начисляване. Обичайно с нарастването на срока на депозита, вероятността да получите по-висока лихва, расте. Срочните депозити се сключват за точно определен срок от време, като най-разпространени са 12, 24 и 36 месечните влогове.

Според спецификата на олихвяване депозитите могат да бъдат:

Депозит с фиксирана или променлива лихва за целия срок;

Депозит с ежемесечно нарастваща лихва;

Депозит с нарастваща лихва през определени периоди от време (3, 6, 12 месеца и т.н.);

Депозит с кумулативна лихва (сумата от всички годишни лихви, начислени в края на срока на депозита);

Депозит с или без капитализация на лихвата (олихвяване на лихвата от предходния период);

Депозит с авансова лихва; депозит с ежемесечно изплащане на лихвата.

Изборът на точния депозит зависи в голяма степен и от целта, за която сме заделили депозираната сума. Например, ако целта е получаване на доходност за определен период или компенсиране на обезценката на парите в резултат на инфлацията (което към момента не е валидно за нито един депозитен продукт), то най-удачно ще бъде да се депозира при условия за начисляване на лихвата ежемесечно.

В недалечното минало, когато лихвите по депозити бяха от порядъка на 7%, съществуваха такива банкови продукти. Влагайки сума от 100 000 лв., те носеха на депозантите доход (под формата на месечна рента) от близо 600 лв. месечно. Това беше и предпочитан вариант пред покупката на имот, с цел последващо отдаване под наем.

Лихви по депозити ще загубите, ако прекратите предсрочно договора. В този случай обикновено няма да получите натрупаната от лихви сума. Има и такива влогове, при които в случай на предсрочно прекратяване могат да бъдат изплатени натрупаните до момента лихви. Тези продукти са известни още като “гъвкави депозити“.

Facebook

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment